ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


 

 Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των ωφελουμένων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης καθώς και η υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελουμένων προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

60 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή, προκειμένου για αγρότες, θα προσθέσουν δευτερεύουσα δραστηριότητα ή θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός σχετικού έργου,

30 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις,

10 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα.

Θα δημιουργηθεί 1 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με συμμετοχή 7 ωφελουμένων.

 

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home