Άρθρα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ στα εξής αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό Επίδομα/ώρα

Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

25

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

15

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

50

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

10

100

5,00 €

 

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

 

Εταίροι Υλοποίησης των Δράσεων της Κατάρτισης είναι οι: (α) ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε., (β) ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και (γ) ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home