ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Μετά τη συγκέντρωση των Αιτήσεων Συμμετοχής, η Διαδικασίας Υπαγωγής στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων Συμμετοχής ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται.
  • Διενέργεια Συνεντεύξεων με τους δυνητικά ωφελούμενους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Αξιολόγηση των ωφελουμένων από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων επιλογής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου.
  • Δημιουργία καταλόγου τελικά ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων για κάθε κατηγορία.
  • Τελική επιλογή των ωφελουμένων – έγκριση των καταλόγων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ