ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» διαθέτει την με Αριθμ. Πρωτ. 2007/19.09.2012 (ΑΔΑ:Β4Θ07Λ9-1Ν0) επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» που εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ Α.Σ.

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» - Συντονιστής Εταίρος): www.epirussa.gr
 2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ: www.dodoni.gr
 3. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: www.zitsa.gov.gr
 4. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: www.teiep.gr
 5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) Ε.ΤΕ.Π.Η.: www.bicepirus.gr
 6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: www.cci-ioannina.gr
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: www.oe-e.gr
 8. ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. : www.techniki-ekp.gr
 9. ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.: www.europliroforissi.gr
 10. ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: www.01pkek.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επωνυμία

Επωνυμία Α.Σ.: «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Επωνυμία Α.Σ. στα Αγγλικά: «PROMOTING EMPLOYMENT»

Τίτλος Πράξης

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

«LOCAL EMPLOYMENT PLAN FOR UNEMPLOYED AND FARMERS IN THE BASIN OF IOANNINA»

Νομική Μορφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα (στην οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216Α/30.09.2011) και από τα οριζόμενα στα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα) και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» στο πλαίσιο της δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Οι πόροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προέρχονται αποκλειστικά από την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».

Όργανα Διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • Ο Συντονιστής Εταίρος και
 • Ο Διαχειριστής.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home Α.Σ.ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»