ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι:

 

  Δράση 1: Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας

 Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

  Δράση 2: Πρακτικοί Οδηγοί Πρωτογενούς Τομέα

Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση πρακτικών οδηγών – εγχειριδίων του Πρωτογενούς Τομέα , οι οποίοι θα απευθύνονται στους ωφελούμενους της Πράξης που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Πρωτογενή Τομέα μέσω της παροχής εύληπτων, απλών και πρακτικών οδηγιών – κατευθύνσεων.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης:  ΤΕΙ Ηπείρου.

 

  Δράση 3: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία δημοσιότητα της πράξης τόσο προς την ομάδα-στόχο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία, όπως: ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων-οργάνωση όλων των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, δημιουργία διαδικτυακού τόπου προβολής της πράξης, εκδόσεις έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.ά.), διαφημιστική προβολή στα ΜΜΕ (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μήνυμα), ενέργειες ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των ομάδων στόχου (ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις), ενέργειες ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων κ.ά.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Δήμος Ζίτσας και (γ) Δήμος Δωδώνης.

 

  Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία

Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δικτύωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργοποίηση φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τα επιμέρους σχέδια και για την τοπική κοινωνία και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ομάδων - στόχου. Τέτοιες ενέργειες είναι η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος (web-based) και η διοργάνωση ημερών καριέρας.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και (β) Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

 

  Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Αντικείμενο της δράσης είναι η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων και η έκδοση εκθέσεων συμπερασμάτων και πρακτικών κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Επιμελητήριο Ιωαννίνων, (γ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου και (δ) ΤΕΙ Ηπείρου.

 

  Δράση 6: Συμβουλευτική στις ομάδες – στόχο

Αντικείμενο της δράσης είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των ωφελουμένων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης καθώς και η υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελουμένων προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, (γ) ΤΕΙ Ηπείρου και (δ) BIC Ηπείρου.

 

  Δράση 7: Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 25 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε..

 

  Δράση 8: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 15 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 9: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 50 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 10: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 10 ανέργων (ωφελούμενων) αποφοίτων Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης ώστε να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο και ικανό να απασχοληθεί σε ανάλογες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 11: Συντονισμός – διαχείριση πράξης

Αντικείμενο της δράσης είναι ο γενικός συντονισμός και διαχείριση της Πράξης με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ροή όλων των εργασιών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση της Πράξης και των τιθέμενων στόχων.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ