ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Πράξη με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία μέσω ενός πλέγματος ενεργειών και δράσεων έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως ακολούθως:

  • εξήντα (60) ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (οι 7 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν μία (1) κοινωνική επιχείρηση και οι πενήντα τρείς (53) θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή προκειμένου για αγρότες θα προσθέσουν δευτερεύουσα δραστηριότητα ή θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός σχετικού έργου)
  • τριάντα (30) ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  • δέκα (10) ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός: 80 θέσεις.

Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι άνεργοι και αγρότες κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης θα μπορούν:

  • οι μεν άνεργοι:

(α) να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,

(β) να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα

και

(γ) να προσληφθούν από επιχειρήσεις.

  • οι δε αγρότες:

(α) να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή να αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου σχετικού με το αντικείμενο της Πράξης.

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ